Print this page

Holie Featured

woensdag, 12 maart 2014 00:00 Written by  Published in Hoogtijdagen Read 18944 times
Rate this item
(1 Vote)

Het Holie-feest wordt ‘s ochtends zingend en dansend ingeluid met het in de lucht gooien van het verbrandingsas van Holikaa. Daarna gaat men bij elkaar langs om sjoebh Holie (gelukkig Holie) te wensen. Vooral de jongeren gaan bij deze gelegenheid in grote getallen de straat op. Men besprenkelt en besmeurt elkaar met poeder en kleursels. Er wordt chautaal (speciale liederen ter gelegenheid van Holie) gezongen, uitbundig gegeten en gedanst.

Het Holie-feest is zowel een filosofisch als een religieus feest. Hieronder volgen de verschillende achtergronden.

 

Nieuwjaarsfeest

Zoals bij de meeste godsdienstige kalenders het geval is, wordt ook in de Hindoe-kalender gerekend met het maanjaar dat echter telkens met het zonnejaar in overeenstemming wordt gebracht. Het jaar eindigt met de volle maan van de maand phaalgoen waarop Holikaa dahan wordt gevierd en begint met Holie op de eerste dag van de maand Chaytra. 

 

Lentefeest

Het Hindoe-nieuwjaar valt samen met het begin van de lente, die nieuw leven in de natuur met zich meebrengt. Holie verzinnebeeldt het einde van de winter (het koude en sombere jaargetijde) en het begin van de lente (het warme en fleurige jaargetijde). De lente staat symbool voor de overwinning van het warme en bruisende leven op de kille krachten van de dood. Het brengt de mens hoop en vertrouwen. Door de viering van de lente wordt de Holie ook Wasant-oetsaw genoemd. Men neemt afscheid van de winter en begroet het voorjaar. Officieel wordt aangenomen, dat de kracht van de winter tegen de vijfde van de maand Maagh is uitgewoed. Die dag geldt daarom als het theoretische begin van de lente en wordt met Wasant-Panchhamie aangeduid. Het is op deze dag dat de Holikaa wordt geplant, waarmee een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen voor de Holikaa-dahan en het Holie-feest.

 

Eenheidsfeest

Het Holie-feest wordt ook gezien als uitdrukking van de Hindoe-eenheidsfilosofie. Door elkaar met kleursel, poeder, of parfum te besmeren geeft men aan dat de mens in gelijkheid met elkaar, in harmonie dient door te brengen.

 

Overwinningsfeest

Het Holie-festival wordt sterk gekenmerkt met een gevoel van overwinning van het goede op het kwaad en devotie op ambitie. Dit komt door de gebeurtenissen rondom Prahlaad waarbij god Wiesjnoe hem keer op keer in bescherming nam. 

Koning Hieranyakashap was een ambitieuze heerser die streefde naar absolute macht. Hij wilde aanbeden worden als een god. Toen dit bekend werd weigerde zijn eigen zoon Prahlaad om zijn vader te gehoorzamen. Prahlaad was een erg toegewijde devoot van god Wiesjnoe en was niet van plan om iemand anders te aanbidden. De trotse koning was woedend over dit gedrag en besloot Prahlaad hier zwaar voor te laten straffen. Hij schakelde zijn manschap in om Prahlaad door middel van pijniging op andere gedachten te brengen.

Prahlaad kreeg met vele soorten martelingen te maken; oplopend van licht naar zwaar. Stokslagen, van de berg afduwen en door giftige slangen laten bijten, zijn maar enkele voorbeelden van de gruwelijkheden. Maar wie de bescherming van god zelf geniet hoeft natuurlijk voor niets te vrezen. Prahlaad werd telkens door god Wiesjnoe gered en kwam ongedeerd uit elke beproeving.

Ten einde raad vroeg koning Hieranyakashap zijn zuster Holiekaa om hulp. Deze had de gave niet verbrand te worden door vuur. De bedoeling was dat Holiekaa samen met Prahlaad op een brandstapel zou gaan zitten, zodat het vuur Prahlaad het leven zou ontnemen. Holiekaa stemde toe en ging op een brandstapel zitten met Prahlaad op haar schoot. Toen de stapel echter aangestoken werd, reikte god Wiesjnoe nogmaals zijn beschermende hand aan Prahlaad. Hij maakte Prahlaad immuun voor vuur en liet Holiekaa in de vlammen opgaan. Hiermee werd het kwaad bestraft en het goede beloond. In het licht van deze gebeurtenis wordt nog steeds brandstapels op Holiekaa dahan verbrand.

 

Raadhaa en Kriesjna

Een andere essentie van Holie wordt gegeven door de Heer Kriesjna en zijn liefdesspel met Raadhaa. De heer Kriesjna wordt gezien als een minnaar die met zijn lichthartige passie het Holiefeest begeleidt. De Holieviering in enkele delen van India staat dan ook vooral in het teken van de liefde van Raadhaa en Kriesjna.