Hanoemaan-djayantie

Nawraatrie betekent letterlijk negen nachten, hier horen natuurlijk ook de negen dagen bij....

Holie

Written by

 Holie, ook wel Phagoewaa genoemd, begint op de dag na Holiekaa dahan en duurt tot de eerstkomende dinsdag (boerrhoewaa mangar).

Holiekaa dahan, vrij vertaald de verbranding van Holiekaa, vindt op de laatste dag van het Hindoe-jaar plaats, op de volle maan van de maand Phaagoen.