Eerste PSA-kaarten uitgereikt

zaterdag, 06 december 2014 00:00 Read 2206 times

 

Op 5 december kregen de eerste 15 personen hun PSA-kaarten uitgereikt. De wet van 21 januari 2014 houdende vaststelling van de status van personen van Surinaamse afkomst en rechten en plichten is op 5 december gepraktiseerd. Met de Wet PSA is de mogelijkheid gecreëerd voor de Surinamers in diaspora, dat ze actief hun bijdrage kunnen leveren in de ontwikkeling van het land. Een PSA-gerechtigde is een persoon die niet de Surinaamse nationaliteit bezit en die in Suriname geboren is. Verder maakt men aanspraak op een PSA-kaart als één van de ouders en/of grootouders van de persoon van Surinaamse komaf is. De PSA-status wordt niet van rechtswege verkregen. De status kan ook niemand worden opgedragen. Iedereen die voldoet aan de vereisten van de wet, mag die de PSA-status aanvragen.